Szkolenia GWO i BHP

Szkolenia GWO i BHP

GWO to organizacja non-profit założona przez producentów i właścicieli turbin wiatrowych.

Członkowie Global Wind Organization ustanawiają wspólne międzynarodowe standardy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i procedur awaryjnych.

Szkolenia GWO  odbywają się w naszej siedzibie lub w firmy zlecającej szkolenie.

Standardy GWO

Standardy szkoleniowe GWO opisują wymagania dotyczące kursów szkoleniowych zalecanych przez członków GWO. Przestrzegając standardów oraz kryteriów GWO, uczestnicy szkoleń zostaja przecertyfikowani i uzyskuja miedzynarodowe uprawnienia na wszystkie typy turbin wiatrowych

Baza WINDA

Każda osoba, która posiada certyfikat GWO widnieje w bazie danych przemysłu wiatrowego WINDA i jest uważana za kompetentną oraz posiadającą odpowiednią wiedzę. Szkolenia GWO to bilet na platformy morskie i wiatraki offshore, onshore

Szkolenia GWO i BHP

KURS ESCAPETTOR BASIC

Kurs Escapettor Basic – Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom przemysłu wiatrowego, petrochemicznego i budowlanego niezbędnej wiedzy i praktyki do skutecznego i poprawnego korzystania z urządzeń PES (Personal Evacuation / Escape Systems)

Zobacz wolne terminy

KURS ESCAPETTOR PRO USER

Escapettor PRO User, to naturalne rozwinięcie kursu Escapettor Basic o dodatkowe praktyczne manewry ratownicze  i jeszcze większą porcję wiedzy teoretycznej.  Kurs ten jest skierowany do osób i organizacji, które pracują w służbach ratownictwa miejskiego, straży, wojskupolicji i już posiadają wiedzę na temat ewakuacji i ratownictwa na wysokości.

Zobacz ofertę

Blog GWO